Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018


THE STRINGS OF MUSIC
15-16/9/2018
VASCON DI CARBONERA (TREVISO)
Festival internazionale delle arti performative e del teatro di strada


Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

“Di Strada… in Strada” 2018 – XXVII R.I.A.S.
Festival Internazionale Arti Performative
Circo Teatro & Musica
Edizione 2018
“Le 1000 & 1 Luce” … Fantasticherie & Fantasticatori
LONATO IN FESTIVAL

1-5 /8 /2018
"THE STRINGS OF MUSIC"Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018                                                                       10-29/7/2018
KLEINES FEST
HANNOVER
ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΝΟΥΠΟΛΗ 2018
"ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ"
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.... ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ
ΦΕΞάνθης
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018


ACROBATICS
18-21 MAY 2018
ASCONA,SWITZERLAND

"THE STRINGS OF MUSIC"
14-15 MAY 2018
ROMANIA